Bli medlem

Fullvärdig medlem:
Du har rätt till att delta i alla våra evenemang, resor samt rösträtt på vårat årsmöte.

Familjemedlem:
Person som sammanbor på samma adress som fullbetalande medlem över 15år. Har samma fördelar som en fullvärdig medlem.

Barnmedlem:
Upp till och med 15år kan för ett reducerat pris erhålla medlemskap i GbHF. Har samma fördelar som en fullvärdig medlem förutom rösträtt.

Stödmedlem:
Person som endast vill stödja föreningen ekonomiskt.


Namn:*
Adress:*
Tel-nummer:*
E-post:*
Medlemsform:*