Om oss

Gävleborgs Herpetologiska Förening arbetar för ökad kunskap om herptiler både i fångenskap och i dess naturliga miljö.

Vi strävar efter att ansluta oss till Sveriges Herpetologiska Riksförening.

Under senhösten 2015 kom en idé om att skapa en herpetologisk förening i Gävleborg. Idén var att skapa en religiöst och politiskt obunden förening med syfte att sprida kunskap om herptiler, att verka för att herptiler i terrarier och akvarier hålles under sunda former samt att verka för att bevara och skydda herptiler i dess naturliga miljö.

Snabbt skapades ett intresse för denna idé hos några människor som beslutade att ha ett första konsituerande möte. Under mötet utsågs ordförande, sekreterare, kassör och två ledamöter.

Föreningen fick namnet – Gävleborgs Herpetologiska Förening.

Sedan drog arbetet igång med att ansöka om att bilda en förening, upprätta stadgar, planera för en hemsida och en facebookgrupp, öppna bankkonto, skapa en medlemslista, skapa en föreningslogga och planera inför kommande verksamhetsår.