Styrelsen

Humi Kejerhag
Ordförande
Sandra Johansson
Sekreterare
Kristoffer Munter
Ledamot
Sofie Molenaar
Materialhanterare

 

 

Vakans
Ledamot